STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe podrozne firmowe życiowe zdrowotne nnw oc

UBEZPIECZENIA INNE

Produkty finansowe opis opis opis

Gwarancja ubezpieczeniowa

Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty osobie wskazanej w gwarancji (beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany wobec beneficjenta gwarancji.

Koszty leczenia cudzoziemców przebywających na terytorium RP
w celach turystycznych:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z:

  • pobytem w szpitalu,
  • leczeniem,
  • badaniami lekarskimi,
  • zabiegami i operacjami,
  • zakupem lekarstw i środków opatrunkowych,
  • transportem medycznym i transportem zwłok.


kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook