STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe podrozne firmowe życiowe zdrowotne nnw inne

UBEZPIECZENIA OC

Oferujemy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe i dobrowolne, dla firm i osób prywatnych. Ubezpieczenia obowiązkowe dotyczą wybranych działalności jak: rolnictwo, biura rachunkowe, lecznictwo, architektura, pośrednictwo turystyczne, organizacja odpłatnych imprez masowych i wielu innych. Ubezpieczenia dobrowolne proponujemy dla wszelkich rodzajów prowadzonej działalności (np. handel, usługi, edukacja), wykonywanego zawodu (np. trener, nauczyciel, masażysta) lub po prostu poszczególnych osób w życiu codziennym.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w jego życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.

Odpowiedzialność Cywilna działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

  • odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe,
  • rzeczowe i/lub straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością,
  • posiadaniem mienia i/lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Typowe umowy to: OC deliktowe, OC kontraktowe, OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC przewoźnika.

Obowiązkowe ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Jest to ubezpieczenia wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa przeznaczone dla podmiotów wykonujących czynności: adwokata, architekta, notariusza, zarządcy nieruchomościami,usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i inne.

kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook