STRONA W BUDOWIE

o firmie      aktualności      ub      do pobrania wspolpraca    zgloszenie     porady     kontakt


komunikacyjne majatkowe podrozne firmowe zdrowotne nnw oc inne

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWESystem emerytalny w Polsce po reformie, która weszła w życie na przełomie lat 1998/1999 na trzech podstawowych tzw. III filarach, z których każdy charakteryzuje się innymi cechami.

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Umowa zawierana na czas określony. Zapewnia wysoką ochronę ubezpieczeniową za nie wysoką składkę. Ubezpieczenie to adresowane jest przede wszystkim do Klientów potrzebujących krótko, średnio i długoterminowego zabezpieczenia zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, leasingi lub pożyczki.

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Dożycie

Umowa zawierana na czas określony, której przeznaczeniem jest zabezpieczenie przyszłości dziecka, tzw. ubezpieczenie posagowe. Dodatkowym walorem tego ubezpieczenia jest fakt ochrony zarówno osoby ubezpieczającej (rodzica), jak i ochrona dziecka przez cały okres trwania polisy.

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym gromadzeniem kapitału na poczet przyszłej emerytury. Polisy te posiadają różnorakie konstrukcje. Wymierną korzyścią posiadania tego ubezpieczenia jest:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia jako zabezpieczenie uposażonych (rodziny, żony, dzieci),
 • wartość polisy (wpłacone składki plus zebrane zyski) jako wartość zgromadzonych oszczędności,
 • spadkobiercy otrzymają majątek nie pomniejszony o podatek od spadku.

Polisa

 • zabezpiecza rodzinę w przypadku Twojej śmierci i pozwala rodzinie utrzymać dotychczasowy poziom życia i dostosować się do nowych warunków,
 • zabezpiecza środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem,
 • zabezpiecza środki na pokrycie kosztów związanych z podatkiem od spadków i darowizn,
 • zabezpiecza dodatkową emeryturę,
 • zabezpiecza koszty wykształcenia i wyposażenia dzieci,
 • zabezpiecza możliwość spłaty kredytu,
 • stanowi rezerwę na nieprzewidziane okoliczności (choroba, niespodziewany wydatek itp.),
 • gromadzenie środków na spełnienie marzeń,
 • możliwośś życia na dotychczasowym poziomie po przejściu na emeryturę.


kontakt
BIURO UBEZPIECZEŃ PROGRES SP. Z. O. O. ©2012                                                                                                        mapa kontakt facebook